Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZGIERZA
URZĄD MIASTA ZGIERZA
ZGIERZ, PL. JANA PAWŁA II 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcy prawni, osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcy prawni, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek użytkowania wieczystego lub w przypadku współużytkowania -wszystkich współużytkowników wieczystych
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Kserokopia aktu notarialnego
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku; 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.umz.zgierz.pl

  Telefon   7162854
  Fax   7143114
  Słowa kluczowe   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Podobne usługi  

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności