Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

Usługa służy do składania wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski danego Województwa

Kogo dotyczy  

Z inicjatywą przyznania nagrody mogą wystąpić: 1) Stowarzyszenia kultury fizycznej, okręgowe związki sportowe, kluby sportowe, 2) Marszałek Województwa lub Członek Zarządu właściwy do spraw sportu, 3) Przewodniczący Sejmiku Województwa, 4) Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  3 Wzory wniosków o nagrody określają załączniki do zasad opublikowanych jako załącznik do Uchwały nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r.
Czas realizacji  

Podmioty uprawnione składają wnioski o nagrody w następujących terminach: 1) dla medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich Młodzieży oraz ich trenerów - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady; 2) dla trenerów medalistów Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk Olimpijskich Młodzieży oraz ich trenerów - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady; 3) dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów oraz – do 5 listopada każdego roku; 4) dla złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – do 10 października każdego roku; 5) dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki wymienione w pkt. 3 i 4 – do 5 listopada każdego roku; 6) dla innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 5 listopada każdego roku.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nagrody za osiągnięcia sportowe
  Podobne usługi  

  Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

  Usługa służy do składania wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.