Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie nagrody rocznej ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu

Usługa umożliwia złożenie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Uprawnione osoby

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uchwała organu wnioskującego w sprawie wystąpienia do organu właściwego o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi projektu
 • Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzekroczeniu maksymalnego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy
 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publiczno-prawnych
 • Dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu
 • Sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   nagroda roczna budownictwo gospodarka przestrzenna gospodarka morska transport

  Przyznanie nagrody rocznej ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu

  Usługa umożliwia złożenie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

  Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy