Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

Uzyskanie zgody lub odmowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Wierzycieli SPZOZ

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela
 • Kopie zawartych umów na wykonanie robót, dostawę towarów lub innych zobowiązań
 • Pisemna zgoda przejmującego wierzytelności
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wyrażenie zgody poprzez wydanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

Etapy realizacji usługi  

1) skuteczne złożenie wniosku 2) uzyskanie opinii Kierownika SPZOZ 3) Wydanie przez podmiot tworzący zgody na zmianę wierzyciela SPZOZ-u lub odmowy wydania zgody (w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa) w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zdrowie
 • zobowiązania
 • wniosek
 • Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

  Uzyskanie zgody lub odmowy