Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Windykacja PFRON

Przekazywanie informacji / dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań windykacyjnych, zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników PFRON.
Udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kogo dotyczy  

Administracyjne i sądowe organy egzekucyjne, zobowiązani i dłużnicy PFRON

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

niezwłocznie

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji lub dokumentu umożliwiającego prowadzenie egzekucji wobec dłużnika PFRON. Udostępnienie informacji o postępowaniu egzekucyjnym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie odpowiedzi / przekazanie dokumentu

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   egzekucja PFRON windykacja

Windykacja PFRON

Przekazywanie informacji / dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań windykacyjnych, zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników PFRON.
Udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.