Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W OLECKU
URZĄD MIEJSKI W OLECKU
OLECKO, PL. PLAC WOLNOŚCI 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zamiana mieszkania między lokatorami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby chętne do zamiany dotychczas zajmowanych lokali

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zgoda wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu
  • Wniosek o zamianę mieszkania
  • Zgoda właściciela (zarządcy) lokalu (nieruchomości) na dokonanie zamiany
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.umolecko.bip.doc.pl

Telefon   875202168
Fax   875202558
Słowa kluczowe   Zamiana mieszkania między lokatorami

Zamiana mieszkania między lokatorami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami