Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamiana mieszkań

uzyskanie możliwości zamiany mieszkania

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Najemców lokali

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725 z późn. zm.)
 • Dotyczy tylko miasta Oleśnicy: Uchwały Nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy (Dz. U. z 2020 r., poz. 272)
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie możliwości zamiany mieszkania

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku, 3. Uzyskanie możliwości zamiany mieszkania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zamiana mieszkań

  Zamiana mieszkań

  uzyskanie możliwości zamiany mieszkania