Opatrywanie dokumentu elektronicznego wieloma podpisami zaufanymi

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tego w jaki sposób jeden dokument elektroniczny może podpisać wiele osób korzystających z darmowego podpisu zaufanego, pojawiających się w związku ze składaniem sprawozdań w postaci elektronicznej, przygotowano nową usługę umożliwiają wygodne podpisanie dokumentu elektronicznego bez potrzeby logowania się do ePUAP. Więcej informacji o tej usłudze pod adresem podpisz dokument elektronicznie
W celu złożenia wielu podpisów zaufanych cały czas można wykorzystywać również standardowe rozwiązania ePUAP. Wymaga to:
1)      przygotowania na ePUAP profilu (konta) instytucji i zaproszenia do tego konta osób podpisujących,
2)      przygotowania w ramach utworzonego konta instytucji dokumentu elektronicznego do podpisania,
3)      podpisania dokumentu przez każda osobę po zalogowaniu się do konta instytucji (logowanie z wykorzystaniem posiadanego profilu zaufanego).
Następnie dokument może być w zależności od potrzeb wysłany przez ePUAP,  pobrany w celu wysłania inną drogą lub zachowany w dokumentacji podmiotu. Poniżej do pobrania instrukcja jak to zrobić krok po kroku.
Instrukcja podwójnego podpisywania