Jak zmienić hasło?

Zaloguj się do ePUAP, kliknij symbol ▼ rozwinięcia listy przy nazwie konta a następnie „Zarządzanie Logowaniem (pz.gov.pl)” » „Zmiana hasła” . W polu „Aktualne hasło *”wpisz aktualne hasło, a w polu „Nowe hasło *” wpisz nowe hasło i „Powtórzone nowe hasło *” wpisz nowe hasło.