Czy rejestrując się na ePUAP od razu mam konto profilu zaufanego?

Tak, jeśli podczas rejestracji podałeś nr PESEL to automatycznie utworzy się konto profilu zaufanego.