Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
NIDZICA, UL. MICKIEWICZA 23
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Pacjenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dokument potwierdzający tożsamość
 • Upoważnienie
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłatę ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   896250535
  Fax   896250559
  Słowa kluczowe   Udostępnienie dokumentacji medycznej

  Udostępnienie dokumentacji medycznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.