Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, F-GN.III.7221/08
  • Dokument potwierdzający fakt, ze wniosek pochodzi od poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy (postanowienie spadkowe)
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do wojewody za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zwrot wywłaszczenie nieruchomość
Podobne usługi  

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.