Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia wydanie decyzji o zmianie danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia - kserokopia
  • Odpowiedni dokument na podstawie którego ma być dokonana zmiana
  • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł – w przypadku ustanowienia pełnomocnika
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

1. Opłata skarbowa 17,00 zł za udzielenie pełnomocnictwa 2. Opłata skarbowa 10,00 zł – za dokonanie zmiany w zezwoleniu Do dokumentu należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rezultatem realizacji usługi jest wydanie decyzji w zakresie zmiany danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku 2. weryfikacja wniosku 3. wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   decyzja zmiana danych alkohol sprzedaż napojów alkoholowych
Podobne usługi  

Zmiana danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia wydanie decyzji o zmianie danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych