Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie zawierające : 1. regulamin działalności, 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli; 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ, 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Prawo wniesienia przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd stowarzyszenia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu w sytuacji nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie stowarzyszenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyjęcie zgłoszenia,

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.powiatzninski.pl

Telefon   523031100
Fax   523031302
Słowa kluczowe   Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego
Podobne usługi  

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych