Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie zawierające : 1. regulamin działalności, 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli; 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ, 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Prawo wniesienia przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd stowarzyszenia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu w sytuacji nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie stowarzyszenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyjęcie zgłoszenia,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

  Wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych