Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Kraków, ul. Głowackiego 56
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji publicznej złożenie wniosku o wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Co do zasady,zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazd nie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji zamierzających ustalić miejsce wjazdu/wyjazdu do posesji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek dla lokalizacji lub przebudowy zjazdu do budynku mieszkalnego, tzw. indywidualny – bez opłaty skarbowej
  • Wniosek dla lokalizacji lub przebudowy zjazdu do działalności gosp. i pól uprawnych, tzw. publiczny – z opłatą skarbową
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

82 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Szczegółowy opis procedury dotyczący składania wniosków do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.zdw.krakow.pl/pliki/epuap/procedura_lz.pdf

BIP  

Telefon   Sekretariat: (12) 637-28-79
Fax   (12) 638-26-63
Słowa kluczowe   Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Podobne usługi  

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji publicznej złożenie wniosku o wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Co do zasady,zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazd nie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.