Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno wysokościowej dla danego terenu,
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi
Podobne usługi  

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi.