Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia rezygnację z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku likwidacji punktu sprzedaży

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rezultatem zawiadomienia o rezygnacji jest wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku 2. weryfikacja wniosku 3. wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   rezygnacja alkohol sprzedaż napojów alkoholowych rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podobne usługi  

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia rezygnację z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku likwidacji punktu sprzedaży