Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek najemcy lokalu, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny i po umieszczeniu lokalu na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Najemcy, który złożył wniosek o nabycie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://um-elblag.samorzady.pl/

Telefon   552393000
Fax   552393330
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu
Podobne usługi  

Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek najemcy lokalu, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny i po umieszczeniu lokalu na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.