Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wystawienia/wydania lekarzowi zaświadczenia o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia.
Specjalizacje lekarskie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Kogo dotyczy  

lekarz, lekarz dentysta

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Umotywowany wniosek interesanta (lekarza/lekarza dentysty)
  • Archiwalna dokumentacja specjalizacyjna
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1282 z późn. zm.) 5 zł za jedną stronę kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 17 zł za zaświadczenie.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia
Podobne usługi  

Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wystawienia/wydania lekarzowi zaświadczenia o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia.
Specjalizacje lekarskie.