Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o rozpoczęciu lub zakończeniu specjalizacji oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z dokumentacji specjalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania lekarzom zaświadczeń o rozpoczęciu lub zakończeniu specjalizacji oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z dokumentacji specjalizacyjnej.
Specjalizacje lekarskie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Okręgowa rada lekarska

Kogo dotyczy  

lekarz, lekarz dentysta

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Umotywowany wniosek interesanta (lekarza/lekarza dentysty)
  • Dokumentacja specjalizacyjna
  • Zaświadczenie o zakończeniu - karta szkolenia specjalizacyjnego
  • Zaświadczenie o rozpoczęciu - karta szkolenia specjalizacyjnego
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

5 zł za jedną stronę kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 17 zł za zaświadczenie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o rozpoczęciu lub zakończeniu specjalizacji oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z dokumentacji specjalizacyjnej

Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o rozpoczęciu lub zakończeniu specjalizacji oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z dokumentacji specjalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania lekarzom zaświadczeń o rozpoczęciu lub zakończeniu specjalizacji oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z dokumentacji specjalizacyjnej.
Specjalizacje lekarskie.