Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
  • Druk oświadczenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa–ustanowienie pełnomocnictwa 17zł,
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:
-525zł na sprzedaż nap.zawierających do 4,5% alk. oraz piwa,
-525zł na sprzedaż nap.zawierających>4,5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa),
-2100zł na sprzedaż nap.zawierających>18% alk.

W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart. sprzedaży napojów alk. w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500zł dla nap.alk. o zawart. do 4,5% alk. oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart. sprzedaży tych nap. w roku poprzednim,
-37.500zł dla nap.alk. o zawart

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe  
  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców
  • w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
  • których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta
  • Podobne usługi  

    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

    Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)