Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Społeczny

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
 • Druk oświadczenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłata skarbowa–ustanowienie pełnomocnictwa 17zł,
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:
-525zł na sprzedaż nap.zawierających do 4,5% alk. oraz piwa,
-525zł na sprzedaż nap.zawierających>4,5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa),
-2100zł na sprzedaż nap.zawierających>18% alk.

W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart. sprzedaży napojów alk. w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500zł dla nap.alk. o zawart. do 4,5% alk. oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart. sprzedaży tych nap. w roku poprzednim,
-37.500zł dla nap.alk. o zawart

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

ul. Kosynierów Gdyńskich 42

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wymagane opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przelewem na
  rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

  BIP  

  Telefon  
 • 55 239 30 26
 • 55 239 30 27
 • Fax  
  Słowa kluczowe  
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców
 • w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)
 • których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta
 • Podobne usługi  

  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)