Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wycofanie pojazdów z krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Wycofanie pojazdów z rejestru

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

- Dysponenci pojazdów kolejowych, - Właściciele pojazdów kolejowych, - Producenci pojazdów kolejowych, - podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
Wymagane dokumenty  
 • standardowy formularz wniosku o rejestrację pojazdu kolejowego
 • załącznik do wniosku o wycofanie z eksploatacji pojazdów kolejowych
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

25 euro za pojazd

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie pojazdu z krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Uzyskanie/Odmowa wykreślenia z rejestru 4. Pismo o wymaganej/nie wymaganej opłacie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • EVN
 • wycofanie z eksploatacji
 • pojazd kolejowy
 • NVR
 • Podobne usługi  

  Wycofanie pojazdów z krajowego rejestru pojazdów kolejowych

  Wycofanie pojazdów z rejestru