Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie danych dostępowych do Portalu Edukacji Zdalnej ZCKZiU w Szczecinie

Uzyskanie dostępu do konta ucznia/słuchacza

Organ właściwy do realizacji usługi  

Administrator Portalu Edukacji Zdalnej ZCKZiU w Szczecinie

Kogo dotyczy  

Uczniowie i słuchacze ZCKZiU w Szczecinie

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • adres skrzynki email
  • Oświadczenie Pobierz
Czas realizacji  

24 h

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie danych dostępowych do PEZ ZCKZiU w Szczecinie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Odpowiedź na złożony wniosek

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   weryfikacja tożsamości
Podobne usługi  

Przekazanie danych dostępowych do Portalu Edukacji Zdalnej ZCKZiU w Szczecinie

Uzyskanie dostępu do konta ucznia/słuchacza