Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Włączanie pojazdu zabytkowego do ewidencji zabytków

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia procedury włączenie pojazdu zabytkowego w formie karty ewidencyjnej do ewidencji zabytków ruchomych techniki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki konserwator zabytków

Kogo dotyczy  

właściciel zabytku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1. aktualna opinia rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych (opinia niniejsza powinna potwierdzić posiadane przez pojazd wartości zabytkowe w oparciu o obowiązujące kryteria oceny pojazdów zabytkowych)
    2. 2 egzemplarze karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki
Czas realizacji  

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie włączania pojazdu zabytkowego do ewidencji zabytków

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   włączanie pojazdu zabytkowego do ewidencji zabytków
Podobne usługi  

Włączanie pojazdu zabytkowego do ewidencji zabytków

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia procedury włączenie pojazdu zabytkowego w formie karty ewidencyjnej do ewidencji zabytków ruchomych techniki