Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wnioski: Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN–1, informacji o gruntach IR–1, informacji o lasach IL–1
  • Wypis z rejestru gruntów.
  • Kserokopia aktu notarialnego.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego
Podobne usługi  

Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.