Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności budżetowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele i Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty należności budżetowych
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności budżetowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Umarzanie
  • odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
  • Podobne usługi  

    Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych

    Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności budżetowych.