Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO ŁĘCZYCA
MIASTO ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Budżetu i Księgowości

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/1 LUB
 • 2. Formularz wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/2 LUB
 • 3. Formularz wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na raty (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/3 LUB
 • 4. Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/4 LUB
 • 5. Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty (w ramach pomocy „de minimis”) – F-FB.3114-1/5
 • 1. Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej – formularz oświadczenia można otrzymać w Wydziale Finansowym (osoby fizyczne)
 • 2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.
 • 3. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (osoby prawne)
 • 4. Zaświadczenia o pomocy „de minimis”, jakie podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis” otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
 • 5. Informacja o pomocy publicznej „de minimis” otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Łęczycy

Dni i godziny  
 • środa-piatek, 8-15:30
 • Wtorek, 8-17:30
 • Poniedziałek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.leczyca.info.pl

  Telefon   247210300
  Fax   247210301
  Słowa kluczowe   Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
  Podobne usługi  

  Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.