Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Geodezji i Architektury (WGA)

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali mieszkalnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • Uwierzytelnione kopie: decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
Czas realizacji  

Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące)

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

KANCELARIA OGÓLNA BEŁCHATÓW UL.KOŚCIUSZKI 1 (PARTER URZĘDU)

Dni i godziny  
 • WTOREK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 18:00
 • PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ.15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku (wycena, uchwała, wykaz, protokół uzgodnień, akt notarialny), 3. Odpowiedź w sprawie wniosku (Akt notarialny będący podstawą sprzedaży lokalu),

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/sprzedaz-lokali-mieszkalnych-na-rzecz-najemcow.html

  BIP  

  http://belchatow.bip.gov.pl/

  Telefon   44/733-51-78
  Fax  
  Słowa kluczowe   Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
  Podobne usługi  

  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.