Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI
STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI
GOŁDAP, UL. KRÓTKA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Kogo dotyczy  

Ośrodków szkolenia kierowców, powiatowe jednostki samorządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pismo przewodnie organizatora kursu skierowane do starosty podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
Czas realizacji  

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie, tj.

1. najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu,

2. najpóźniej na 3 dni przed planowanym egzaminem wewnętrznym,

3. do 14 dni od dnia zakończenia kursu.

Opłaty  

Bez opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Pokój 30 (III piętro), ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

Dni i godziny  
 • Poniedziałek, 7:30 do 16:00
 • Piątek, 7:30 do 15:00
 • Od wtorku do czwartku, 7:30 do 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Przekazanie informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie informacji. 2. Przyjęcie informacji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/

  Telefon   87 615 44 44
  Fax   87 615 44 45
  Słowa kluczowe   Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
  Podobne usługi  

  Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty

  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:

  1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
  2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
  3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

  Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.

  Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.