Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Odwołań

Kogo dotyczy  

Strony i uczestnicy postępowań odwoławczych wszczętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz korespondencji
  • Pismo w postępowaniu odwoławczym inne niż odwołanie lub przystąpienie oraz ew. załączniki
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie pisma do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie pisma, 2. Weryfikacja pisma,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.uzp.gov.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych
Podobne usługi  

Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej innej niż odwołanie lub przystąpienia do postępowania odwoławczego korespondencji w postępowaniu odwoławczym wszczętym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu