Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie zmian w opisie pojazdu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku montażu/demontażu haka: badanie techniczne, dotyczące pojazdu w którym zamontowano/zdemontowano hak holowniczy
 • W przypadku montażu instalacji gazowej: wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem oraz fakturę VAT za montaż instalacji gazowej
 • W przypadku przeznaczenia pojazdu na taxi: badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • Dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W zależności od rodzaju dokonanych zmian

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie zmian w opisie pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dokonanie zmian w opisie pojazdu
  Podobne usługi  

  Dokonanie zmian w opisie pojazdu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu