Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jeśli urodzi ci się dziecko, zgłoś je do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Dzięki tej usłudze zrobisz to przez internet. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je.

Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz, położna.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia dziecka.

Kogo dotyczy  

Urodzenie dziecka może zgłosić matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz, położna
Czas realizacji  

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka. Pamiętaj, że: • na czas oczekiwania wpłynie wybrany przez ciebie sposób otrzymania dokumentów z urzędu, • kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu — może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają obowiązujących wymagań. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję — masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Kierownik USC na podstawie zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia. Otrzymasz: • jeden odpis skrócony aktu urodzenia, • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL), • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Etapy realizacji usługi  

1. Wysyłasz zgłoszenie do USC. 2. Na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia kierownik USC sporządza akt urodzenia. 3. Odbierasz dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, zaświadczenie o zameldowaniu dziecka.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • rejestracja dziecka przez internet
 • rejestracja noworodka
 • rejestracja dziecka w USC
 • rejestracja dziecka po urodzeniu
 • rejestracja dziecka bez ślubu
 • karta urodzenia dziecka
 • jak zarejestrować dziecko
 • gdzie zarejestrować dziecko
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

  Jeśli urodzi ci się dziecko, zgłoś je do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Dzięki tej usłudze zrobisz to przez internet. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je.

  Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz, położna.