Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

Przyznanie odznaki Honoris Gratia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, Art. 33,)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie odznaki Honoris Gratia
Czas realizacji  

Do miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Kancelarii Prezydenta, chyba że proponowany termin wręczenia odznaki jest zbyt odległy lub nie został oznaczony we wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wręczenie odznaki Honoris Gratia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyznanie odznaki

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odznaka
 • Honoris Gratia
 • Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

  Przyznanie odznaki Honoris Gratia