Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

Przyznanie odznaki Honoris Gratia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, Art. 33,)
 • Zarządzenie nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta
 • Zarządzenie nr 1640/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki Honoris Gratia nadawanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz określenia jej wzoru (z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 2162/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie odznaki Honoris Gratia oraz zasad jej nadawania (z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie odznaki Honoris Gratia
Czas realizacji  

Do miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Kancelarii Prezydenta, chyba że proponowany termin wręczenia odznaki jest zbyt odległy lub nie został oznaczony we wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wręczenie odznaki Honoris Gratia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyznanie odznaki

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odznaka
 • Honoris Gratia
 • Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

  Przyznanie odznaki Honoris Gratia