Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych oraz wydanie odpowiedzi organu w sprawie.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prezentujące konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.

Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku gdy rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawiać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom polskim oraz cudzoziemcom za zasługi położone dla RP lub ich obywateli.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nadanie odznaczenia
 • W przypadku wniosku o nadanie medalu za długotrwałe pożycie małżeńskie:
 • Akt małżeństwa
Czas realizacji  

Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych oraz wydanie odpowiedzi organu w sprawie.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

  Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych oraz wydanie odpowiedzi organu w sprawie.
  Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prezentujące konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.

  Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku gdy rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawiać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.