Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Nota prawna

Polityka ochrony prywatności

Minister właściwy do spraw informatyzacji jako administrator danych użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dba o bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez nich w profilach użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika.

 

Informacje przy rejestracji 

Proces rejestracji wymaga podania imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, jeżeli użytkownik posiada, adresu e-mail, numer telefonu komórkowego, oraz określenia niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika., zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 1626).

Założenie konta bez podania numeru PESEL nie będzie skutkowało złożeniem wniosku o profil zaufany ePUAP.

 

Udostępnianie danych

Dane osobowe na platformie ePUAP udostępniane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług administracji publicznej.

 

Bezpieczeństwo

Platforma ePUAP zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją niepożądanych osób. Tylko osoby uprawnione mają wgląd w dane osobowe użytkowników.

 

Usunięcie danych 

Platforma ePUAP zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z profilu użytkownika, usunięcie konta oraz do zaprzestania korzystania z platformy ePUAP.

 

Pliki „cookies” 

W ramach strony ePUAP stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na ePUAP wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.