Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnienie rejestru wyborców

Uzyskanie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji w szczególności w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1232, Art. 18,)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm., par. 12,)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie żądanej informacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie pisemnego wniosku o udostępnienie rejestru wyborców. 2. Uzyskanie informacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • udostępnienie
 • rejestr
 • Udostępnienie rejestru wyborców

  Uzyskanie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji w szczególności w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.