Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (usługa cntralna)

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę z niepełnosprawnością.

Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

1. nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
2. masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.


Organ właściwy do realizacji usługi  

komisarz wyborczy, który przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu

Kogo dotyczy  

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Czas realizacji  

1. Wyborca z niepełnosprawnością zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić najpóźniej do 15 dnia przed wyborami, 2. Pakiet wyborczy doręczy listonosz najpóźniej 7 dni przed wyborami,

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie wyborcy z niepełnosprawnością oddania głosu korespondencyjnie.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego. 2. Weryfikacja zgłoszenia pod względem formalnym. 3. W razie braków, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie 1 dnia od dnia wezwania. 4. W razie zaistnienia przesłanek z art. 53c Kodeksu wyborczego, pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. 5. W przypadku istnienia podstaw do uwzględnienia zgłoszenia, przesłanie wyborcy pakietu wyborczego (lub odbiór pakietu przez wyborcę osobiście). 6. Umieszczenie w rubryce „uwagi” w spisie wyborców informacji o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego, 7. Odnotowanie faktu przygotowania, wysłania i odbioru pakietu wyborczego w wykazie pakietów wyborczych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Profil zaufany
 • Podpis kwalifikowany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • korespondencyjnie głosowanie
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (usługa cntralna)

  Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę z niepełnosprawnością.

  Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

  Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

  1. nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
  2. masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.