Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Uzyskanie informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie wyborców lub, że nie figuruje w spisie, albo że dane wskazane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie pisemnego wniosku przez wyborcę do właściwego organu gminy. 2. Uzyskanie informacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • udostępnienie.
 • spis
 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

  Uzyskanie informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie wyborców lub, że nie figuruje w spisie, albo że dane wskazane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.