Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Wyborca chcący głosować przez pełnomocnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem.
 • 2. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 • 3. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
Czas realizacji  

3 dni od daty otrzymania wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 3. Głosowanie przez pełnomocnika.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pełnomocnictwo do głosowania
 • wybory
 • głosowanie
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.