Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec opuszczający miejsce stałego pobytu. 2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych zgłoszenia wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie czynności wymeldowania z pobytu stałego

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2. Otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wymeldowanie
 • pobyt stały
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

  Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.