Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Wesoła (dzielnica m.st. Warszawy), ul. Stanisława Żółkiewskiego 17
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

Przedsiębiorca przesyła aktualne kopie świadectw lub informacji dla poszczególnych składników mieszanki, w przypadku mieszanek na cele pastewne - opis procesu technologicznego sporządzenia mieszanki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wytwarzających materiał siewny

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.11.2013 w sprawie mieszanek materiału siewnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1553)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wystawienie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego
Czas realizacji  

3 dni

Opłaty  

Po wystawieniu rachunku

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa za posrednictwa Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji i ewentualne wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego bądź odmowa wydania świadectwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   227735908
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

  Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego

  Przedsiębiorca przesyła aktualne kopie świadectw lub informacji dla poszczególnych składników mieszanki, w przypadku mieszanek na cele pastewne - opis procesu technologicznego sporządzenia mieszanki.