Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY PIECKI
URZĄD GMINY PIECKI
PIECKI, UL. ZWYCIĘSTWA 34
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej która: 1. Ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów, 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zryczałtowany dodatek energetyczny

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Zryczałtowany dodatek energetyczny

  Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.