Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zmień miejsce głosowania (dawniej: Dopisanie do spisu wyborców)

Głosowanie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywasz i chcesz tam głosować.

Pamiętaj Zmieniasz miejsce głosowania tylko na WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R. Możesz skorzystać z usługi do 06.06.2024. Po tym dniu usługa będzie wyłączona.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy na miejsce przebywania obywatela w dniu wyborów

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: - będzie głosować w Polsce, - w czasie głosowania przebywa na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce: zameldowania, stałego zamieszkania, - może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Masz czynne prawo wyborcze, jeśli: masz ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają cię praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono cię.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie są wymagane żadne dokumenty poza złożeniem wniosku
Czas realizacji  

Wniosek możesz złożyć na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. Wniosek rozpatrywany jest przez urząd niezwłocznie.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość głosowania w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywasz a nie w gminie, w której masz zameldowanie na pobyt stały albo mieszkasz na stałe.

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie, 2. Wypełnienie i złożenie wniosku 3. Weryfikacja wniosku 4. Zmiana miejsca głosowania na obwód głosowania właściwy dla adresu, pod którym przebywasz

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zmiana miejsca głosowania

  Zmień miejsce głosowania (dawniej: Dopisanie do spisu wyborców)

  Głosowanie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym przebywasz i chcesz tam głosować.

  Pamiętaj Zmieniasz miejsce głosowania tylko na WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R. Możesz skorzystać z usługi do 06.06.2024. Po tym dniu usługa będzie wyłączona.