Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Toruń (miasto), ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie decyzji zmieniających wymiar podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący średniej sprzedaży drewna, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku.
Wymagane dokumenty  
  • Formularz informacji o lasach IL–1
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego.