Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Zmiana danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
  • Dokumenty, które uległy zmianie
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Zmiana danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Zmiana danych w rejestrze organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych