Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
BARCZEWO, PL. RATUSZOWY 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Za pośrednictwem tej usługi,każdy Obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do określonej grupy Obywateli posiadających profil zaufany

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych
Czas realizacji  

Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Przyjęcie głosu w konsultacjach społecznych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://barczewo.bip.net.pl/

Telefon   895148303
Fax   895148562
Słowa kluczowe   Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych
Podobne usługi  

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Za pośrednictwem tej usługi,każdy Obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.