Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Usługa umożliwia złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 poz. 2055) - wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego [do pobrania]
 • Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – zał. nr 3 do umowy [do pobrania]
 • Zaktualizowany zakres rzeczowy zadania publicznego – zał. nr 4 do umowy [do pobrania]
 • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 poz. 2055) - wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego [do pobrania
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oferty 2. Uznanie celowości realizacji zadania 3. Zamieszczenie oferty na okres 7 dni: - w Biuletynie Informacji Publicznej, - w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 4. Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • 19a
 • uproszczona oferta
 • pożytek publiczny
 • oferta 19a
 • małe granty
 • Złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa

  Usługa umożliwia złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie