Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

Uzyskanie dodatku elektrycznego jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na adres twojego gospodarstwa domowego

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: • ukończył 18 lat, • mieszka i przebywa w Polsce, • jest obywatelem Polski lub • jest cudzoziemcem, który ma zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, lub ma status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, lub ma obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243)
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127)
Wymagane dokumenty  
  Rozliczenie ze sprzedawcą potwierdzające zużycie energii elektrycznej za 2021 rok, jeżeli zużycie w twoim gospodarstwie domowym wyniosło więcej niż 5 MWh
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dodatku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyznanie dodatku,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dodatek elektryczny
 • energia
 • Złóż wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

  Uzyskanie dodatku elektrycznego jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego